Senarai Dokumen

Supporting Documents 

 1. SSM e-Info (ROC) yang terkini.
 2. Salinan Penyata Bank (halaman pertama)
 3. Salinan Kad Pengenalan (salah satu pemilik)
 4. Foto Premis (Dalaman dan Luaran Pejabat dengan Papan Tanda Premis Perniagaan)
 5. Profil syarikat atau brosur produk / perkhidmatan.
 6. [Bagi pendaftaran Kad Kredit] PayDee Merchant Agreement
 7. [Bagi pendaftaran Kad Kredit] PayDee Schedule 1
 8. [Bagi pendaftaran Kad Kredit] perjanjian penyewaan atau bil utility jika alamat perniagaan anda tidak sama seperti yang berdaftar di SSM

Supporting Documents 

 1. SSM e-Info (ROB) yang terkini.
 2. Salinan Penyata Bank (halaman pertama)
 3. Salinan Kad Pengenalan (salah satu pemilik)
 4. Foto Premis (Dalaman dan Luaran Pejabat dengan Papan Tanda Premis Perniagaan)
 5. Profil syarikat atau brosur produk / Perkhidmatan.
 6. [Bagi pendaftaran Kad Kredit] PayDee Merchant Agreement
 7. [Bagi pendaftaran Kad Kredit] PayDee Schedule 1
 8. [Bagi pendaftaran Kad Kredit] perjanjian penyewaan atau bil utility jika alamat perniagaan anda tidak sama seperti yang berdaftar di SSM

Supporting Documents

 1. Certificate of Registration.
 2. Minit Mesyuarat (Presiden, Setiausaha & Bendahari sebagai hadirin)
 3. Salinan Penyata Bank (halaman pertama)
 4. Salinan Kad Pengenalan Presiden, Setiausaha & Bendahari.
 5. Foto Premis (Dalaman dan Luaran Pejabat dengan Papan Tanda Premis Perniagaan)
 6. Profil syarikat atau brosur produk / Perkhidmatan
 7. [Bagi pendaftaran Kad Kredit] PayDee Merchant Agreement
 8. [Bagi pendaftaran Kad Kredit] PayDee Schedule 1
 9. [Bagi pendaftaran Kad Kredit] perjanjian penyewaan atau bil utility jika alamat perniagaan anda tidak sama seperti yang berdaftar di SSM
Supporting Documents
 1. Lesen PBT (Pihak Berkuasa Tempatan)
 2. Salinan Penyata Bank (halaman pertama)
 3. Salinan Kad Pengenalan Pemilik.
 4. Foto Premis (Dalaman dan Luaran Pejabat dengan Papan Tanda Premis Perniagaan)
 5. Profil syarikat atau brosur produk / Perkhidmatan.